Ofte
mangler de filmatiserte versjonene av en roman visse detaljer, og blir ikke
alltid vellykket. Det kan enten være kronologien, ulike dialoger eller så kan
det være viktig bakgrunnsinformasjon som ikke er gitt. Jeg må selv innrømme at
den filmatiserte versjonen av Drageløperen følger romanen tett, og det er ikke
lett å finne mange forskjeller. Derimot finnes det noen som gjør at om man ikke
har lest novellen før man har sett filmen, kan det til tider være vanskelig å
skjønne hvorfor ting skjer, i og med at filmen bytter scener relativt raskt. I
denne oppgaven skal jeg fortelle om de jeg synes var viktigst: